Pargas idrottsförening r.f.

Pargas IF Ski team

Pargas IF är Ung i Finland sigillförening / Pargas IF on Nuori Suomi sinettiseura

Pargas skolmästerskap 2004    suomeksi

22.1.2004 13:00

Archipelagia Golf, Finbyvägen 87, Pargas

Startlista, Startlista skolvis, Resultat, Resultat skolvis, Lågstadieskolornas lagtävling

Arrangör

Pargas stads bildningsavdelning i samarbete med Pargas IF:s skidsektion

Klasser och sträckor

  • Flickor årskurs 1 - 2, 1,0 km
  • Pojkar årskurs 1 - 2, 1,0 km
  • Flickor årskurs 3 - 4, 1,7 km
  • Pojkar årskurs 3 - 4, 1,7 km
  • Flickor årskurs 5 - 6, 1,7 km
  • Pojkar årskurs 5 - 6, 1,7 km
  • Flickor högstadier, 3,4 km
  • Pojkar högstadier, 3,4 km
  • Flickor gymnasier och yrkesskolor, 3,4 km
  • Pojkar gymnasier och yrkesskolor, 3,4 km

Skidstil fri, hjälp med fästvallning för den som behöver

Anmälningar

Anmälningar skolvis till idrottssekreterare Christer Grunér, tfn 458 5792, fax 458 5793 eller e-post christer.gruner@pargas.fi senast måndagen den 19.1.2004 kl 16:00.

Startnumror och resultat

Startlistorna publiceras på Pargas IF:s webbsidor, adress http://www.pargasif.parnet.fi, efter lottning 19.1. Startnumrorna kan avhämtas skolvis senast onsdagen 21.2 före kl 16:00 från idrottsbyrån, Strandvägen 28. Efter tävlingarna publiceras resultaten på samma www-adress som startlistorna.

Liksom tidigare tävlar lågstadierna om ett vandringspris, vilket skall tillfalla den skola som procentuellt har det största antalet deltagare. Placeringar har ingen betydelse för poängräkningen. För Björkhagens skola och Malms skola beräknas deltagarantalet separat för åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. Skolorna bör i samband med anmälan meddela sina elevantal (Björkhagen o. Malm årskursvis).

I samband med skolskidningarna kan man också anmäla sig till SKI-ROWLIT 31.1 kl 11:00 i Centralparken. Arrangemanget är ett skidjippo för barn i åldern 4 - 12 år.

Den som inte har egna skidor eller vill prova ny modern utrustning kan låna ur Pargas IF:s skidotek. Kom i god tid så du hinner prova rätt nummer på kängorna.